ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಹಸ್ಯ…ಕುಂಭ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಡ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಮೃತ ವರ್ಧನವನ್ನು ಹೊರಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬೆಲ್ಲದ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ಎಂದರೆ ಗರ್ಭ ಎಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಉಸ್ತವ ಇದು ಕುಂಭಮೇಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ಈ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಂಭ.


ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಕೊಡವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು.

See also  ಬಹಳ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಯವರು...ಇವರೆ ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ

ವಸ್ತು ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೇಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎಂತ ವಿಷಯನಾದರೂ ತುಂಬಬಹುದು ತುಂಬಾ ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ತಿಳಿದವರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ.

ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮೆದುಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇವರು ಪದೇಪದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ.

See also  ಬಹಳ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಯವರು...ಇವರೆ ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ

ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ.

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲು ಅವಲಂಬಿತವರಾಗದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯವರ ಮೇಲು ಅಥವಾ.

ಮುಂದೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವರ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಅವರ.

ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

See also  ಬಹಳ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಯವರು...ಇವರೆ ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ

By god